24.12.2013. „NIECH SIĘ RODZI W SERCACH”

  W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta , żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas , gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy , aby się dać zapisać , każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei , z miasta Nazaret , do Judei […]

1,2 i 3.11.2013. „MASZ CZAS NA ZMIANY” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

  Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.Gdy […]

27.10.2013. „POKORNA MODLITWA” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

  Jezus powiedział do niektórych , co ufali sobie , że są sprawiedliwi , a innymi gardzili , tę przypowieść : «Dwóch ludzi przyszło do świątyni , żeby się modlić , jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił : „Boże , dziękuję Ci , że nie jestem jak inni […]

20.10.2013. „ROZMAWIAJ Z BOGIEM” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym , że zawsze powinni modlić się i nie ustawać : «W pewnym mieście żył sędzia , który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa , która przychodziła do niego z prośbą : „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”.  Przez pewien […]

13.10.2013. „BĄDŹ JAK SAMARYTANIN” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

  Stało się , że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi , wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali : «Jezusie , Mistrzu , ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich : «Idźcie , pokażcie się kapłanom». A […]

06.10.2013. „BĄDŹ DOBRYM SŁUGĄ” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

  Apostołowie prosili Pana : «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł : «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy , powiedzielibyście tej morwie : „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was , mając sługę , który orze lub pasie , powie mu , gdy on wróci z pola […]

29.09.2013. „DWA ŚWIATY” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

  Jezus powiedział do faryzeuszów : «Żył pewien człowiek bogaty , który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami , imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza ; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak […]

22.09.2013. „ZOBACZ DRUGIEGO” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Jezus powiedział do swoich uczniów :  «Pewien bogaty człowiek miał rządcę , którego oskarżono przed nim , że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu : „Cóż to słyszę o tobie ? Zdaj sprawę z twego zarządu , bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie […]

15.09.2013. „ZAWSZE MOŻESZ WRÓCIĆ” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

  Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy , aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie : «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść : «Któż z was , gdy ma sto owiec , a zgubi jedną z nich , nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na […]

08.09.2013. „PRAWDZIWA MIŁOŚĆ” SALEZJAŃSKIE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

  Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich : «Jeśli kto przychodzi do Mnie , a nie ma w nienawiści swego ojca i matki , żony i dzieci , braci i sióstr , nadto i siebie samego , nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża , a […]