30.10.2011. „MOJA WIARY – GODNOŚĆ” [SŁOWO]

Data realizacji: 28-10-2011 Czas trwania: 4 min 44 sek. Scenariusz: Ks.Andrzej Policht SDB i ks.Marcin Kaznowski SDB Realizacja: Andrzej Wanat

23.10.2011. „PRZYKAZANIA MIŁOŚCI” [SŁOWO]

Ewangelia: Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczyciele, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze […]

16.10.2011. „MĄDRY NAUCZYCIEL” [SŁOWO]

Ewangelia: Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy […]

9.10.2011. „PRZYJDŹ NA UCZTĘ” [SŁOWO]

Ewangelia: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu : „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite […]