2 kwietnia 2017 r. Piąta Niedziela Wielkiego Postu Rok A, I

2 kwietnia 2017 r. Piąta Niedziela Wielkiego Postu Rok A, I Pierwsze czytanie: Ez 37, 12-14 Udzielę wam mego ducha, byście ożyli Psalm responsoryjny: Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 7) Drugie czytanie: Rz 8, 8-11 Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa Śpiew przed Ewangelią: J 11, 25a. 26 Ewangelia: […]

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA W OSWIĘCIMIU 2017.

W piątek 7-go kwietnia 2017 roku, po Mszy świętej o godzinie 20-tej z sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, po raz czwarty wyruszymy na trasę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pod hasłem: „DROGA PRZEŁOMU”. 1.Zapisz się na stronie: www.edk.org.pl 2.Zarejestruj się w piątek 7-go kwietnia 2017 roku między 19:00 a 20:00 w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu. […]