O nas

Działalność Salezjanów i ich współpracowników w dziedzinie przekazu społecznego jest częścią i bogactwem tradycji salezjańskiej.

Oto Reguła życia salezjańskiego zawarta w KONSTYTUCJI TOWARZYSTWA św. FRANCISZKA SALEZEGO:

art. 43

PRZEKAZ SPOŁECZNY

Pracujemy w dziedzinie przekazu społecznego. Jest to szczególne pole działania, które należy do priorytetowych zadań apostolskich posłannictwa salezjańskiego.

Nasz założyciel wyczuwał doniosłość tej szkoły dla mas, która tworzy kulturę i upowszechnia wzorce życia i zaangażował się w oryginalne przedsięwzięcia apostolskie, aby bronić i podtrzymywać wiarę ludu.

Za jego przykładem uznajemy za dary Boże wielkie możliwości, jakie przekaz społeczny stwarza dla wychowania i ewangelizacji.

 

W tym duchu działa Studio Medialne Don Bosco.

W 2010r. Pan Jan Rojek, ówczesny dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A.
w Krakowie z aprobatą i dużym zainteresowaniem przyjął propozycję rozszerzenia współpracy TVP Kraków z Towarzystwem Salezjańskim Inspektorią Krakowską na dokumentowanie działalności Salezjanów
w Oświęcimiu.

Pracownicy TVP doradzali i pomagali wolontariuszom i pasjonatom mediów pracującym w Towarzystwie Salezjańskim, jak od podstaw utworzyć studio do produkcji filmów. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się utworzyć i wyposażyć studio emisyjne i nagraniowe czyli nasze Studio Medialne, w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie do produkcji filmów.

Od 2011r. w Salezjańskim Publicznym Liceum w ramach zajęć pozalekcyjnych działają dwie sekcje: dziennikarska i telewizyjna oraz filmowa. Uczący się w nich uczniowie poznają zagadnienia dotyczące sztuki dziennikarskiej, zajmują się produkcją i emisją Wiadomości Szkolnych, nagrywają i montują materiał filmowy z życia szkoły i środowiska szkolnego, współpracują z innymi kołami zainteresowań, z którymi wspólnie nagrywają lekcje fabularne.

 

Siła przekazu mediów niech będzie siłą naszego pozytywnego przekazu.